Divortul

divortul

Divorţul este un eveniment de viaţă care afectează sistemul familial, în particular pe toţi membrii acestuia, creînd confuzie şi tulburare membrilor familiei, atât adulţi cât şi copii deoarece afectează relaţiile dintre ei dar şi cu mediul exterior familiei, sentimentul de continuitate precul şi centrul de echilibru al vieţii. De aceea acest eveniment este considerat puternic traumatiuzant pentru persoanele implicate. Nu se ajunge la divorţ doar pentru că unul dintre parteneri se supără şi ajunge la limită în urma unei situaţii conflictuale. El este rezultatul nemulţumirlor, nefericirilor, conflictelor apărue în cadrul familiei...
care datează de mult prea mult timp şi se agravează. În general fie partenerii nu sunt compatibili de la începutul relaţie, fie evoluează diferit din punct de vedere emoţional sau relaţia nu reuşeşte să rămână suficient de flexibilă pentru a face faţă stressului produs de diferite evnimente deosebite care apar pe parcursul vieţii familiei şi care reclamă un efort considerabil de adaptare.
Mulţi specialişti consideră că divorţul este un eveniment traumatic, a cărui intensitate urmează evenimentului morţii unei persoane apropiate, asemănarea având la bază ideea de pierdere care se asociază (pierderea viselor făurite cu privire la viitorul familiei, a speranţelor şi aşteptărilor) dar şi ideea de abandonare, de „îngropare” a relaţiei ca a existat.
Adesea partenerii, prin divorţ, lasă în urmă un stil de viaţă mai confortabil şi trebuie să se adapteze unuia caracterizat de privaţiuni şi eforturi financiare mai mari.
Depăşirea acestui eveniment necesită multă vreme deoarece sunt necesare ajustări personale foarte mari atât din partea adulţilor care se despart cât şi a copiilor. Reechilibrarea emoţională după un proces de divorţ este una îndelungată.
Simptome ale unei casnicii disfuncţionale care pote conduce la divorţ:

  • amestec confuz de sentimente pozitive şi negative faţă de partener,
  • furie sau plictiseală,
  • distanţare
  • certuri tot mai frecvente,
  • comportamente problematice ale copiilor care exprimă neînţelegerile dintre părinţi,
  • relaţii extraconjugale,

Ce-i de făcut:
O informare adecvată a tinerilor despre viaţa în cuplu şi familială, ar pregăti partenerii pentru viitoare sau posibile puncte de cotitură ale vieţii comune şi i-ar orienta spre resursele personale şi comune pentru a face faţă posibilelor dificultăţi. O astfel de informare te orientează de asemenea spe introspecţie, sprea analiza propriilor gânduri, comportamente, emoţii referitoare la difrite aspecteale vieţii stimulând autocunoaşterea dar şi dezvoltarea personală.
Aplearea la specialişti calificaţi în situaţii în care unul dintre parteneri se simpte aşa cum am prezentat mai sus sau resimte o problemă în iaţa de cuplu/familială şi nu ştie cum s-o abordeze, este o a doua soluţie.
De asmenea, în situaţia luării deciziei de separare, nu este de prisos apelarea la psiholog în vederea consilierii cu privire la luarea deciziilor astfel încât scjimbarea se se realizeze cât mai uşor pentru toţi cei implicaţi, în special pentru copii.

logo2-bw

copsi bw

          site partener

Contact

Remus 7/A, 300194, Timisoara, Timis
claudia@psihomental.ro
Tel: +40 745 266 210